Kolekcja: Sabye Scale Handpan Drums

  • Sabye Scale:
    • D3 Sabye (10+2 Note) - D3-(E3 F#3)G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
    • D3 Sabye (11+2 Note) - D3-(E3 F#3) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4 C#5
    • E3 SaByeD (9 Note) - E3-A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4

16 produkty(-ów)