Συλλογή: Scale For Handpan Drums

Aegean

Aeolian

Akepygnox

Amara

Annaziska

Asha

Athena

Avedury

Byzanti

 Celtic

Cis Ziska

C Major

DaNaYo

Dorian

Double Bass

Equinox

Fremantle

Hexatonic

Hijaz

Integral

Klezmara

Kurd

La Sirena

Mixolydian

Mystic

Onoleo

Phrygian

Pygmy

High Pygmy

Low Pygmy

Raga Desh

Romanian

Sabye

Salatin

Silas

Ysha Savita

 • Aegean Scale:
  • C3 Aegean/Athena (9 Note) - C3-E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4
  • C3 Aegean/Athena (10 Note) - C3-E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4 E5
  • C3 Aegean (10+2 Note) - C3-(D3) ( E3 G3 B3 C4 (D4) E4 F#4 G4 B4 E5
 • Aeolian Scale:
  • E3 Aeolian (9 Note) - E3-A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4
 • Akepygnox Scale:
  • F3/G Akepygnox (11 Note) - F3-G3 Ab3 B3 C4 C#4 Eb4 F4 G4 A4 C5
 • Amara Scale:
  • B2 Amara (8+5 Note) - B2-(D3 E3) F#3 (G3) A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 (A4 C#5)
  • D3 Minor Amara & Celtic (12+4 Note) - D3-(F3) A3 (Bb3) C4 D4 E4 F4 G4 A4 (B4) C5 (C#5) D5 E5 F5
  • E3 Amara (10 Note) - E3-B3 D4 E4 F#4 G4 A4 B4 D5 E5
 • Asha Scale:
  • E3 Asha (10 Note) - E3-A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 A4 B4
 • Athena Scale:
  • C3 Aegean/Athena (9 Note) - C3-E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4
  • C3 Aegean/Athena (10 Note) - C3-E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4 E5
 • Avedury Scale:
  • A2 Avedury (9+6 Note) - A2-(B2 C3) E3 G3 A3 B3 C4 E4 G4 A4 (B4 C5 E5 G5)
  • Byzanti Scale:
   • D3 Byzanti (9 Note) - D3-A3 Bb3 C#4 D4 E4 F4 Ab4 A4
  • Celtic Scale:
   • B2 Minor Celtic (9 Note) - B2-F#3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 B4
   • B2 Minor Celtic (8+5 Note) - B2-(A2 C#3) F#3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 (A4 B4 C#5)
   • C#3 Minor Celtic (9 Note) - C#3-Ab3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4
   • C#3/G#3 Minor Celtic (10 Note) - C#3-Ab3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4 C#5
   • D3 Minor Amara & Celtic (12+4 Note) - D3-(F3) A3 (Bb3) C4 D4 E4 F4 G4 A4 (B4) C5 (C#5) D5 E5 F5
  • Cis Ziska Scale:
   • C#3 Cis Ziska (9 Note) - C#3-Ab3 B3 C#4 Eb4 E4 Ab4 B4 C#5
  • DaNaYo Scale:
   • E3 DaNaYo (11 Note) - E3-A3 B3 C4 D4 E4 F4 A4 B4 C5 E5
  • Dorian Scale:
   • C#3 Dorian (11 Note) - C#3-Ab3 Bb3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4 C#5
   • F3 Dorian (9 Note) - F3-G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5
   • F3 Dorian (9+2 Note) - F3-(C3 Eb3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5
  • Double Bass Scale:
   • G2 Double bass (3 Note) - G2 A2 B2
   • G2 Double bass (3 Note) - G2 A2 C3
  • Equinox Scale:
   • F3 Equinox (10 Note) - F3-Ab3 C4 C#4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5
  • Fremantle Scale:
   • C#3 Fremantle (9 Note) - C#3-Ab3 C4 C#4 Eb4 F4 F#4 Ab4 C#5
   • C#3 Fremantle (10 Note) - C#3-Ab3 C4 C#4 Eb4 F4 F#4 Ab4 C#5 Eb5
  • Hexatonic Scale:
   • E3 Minor/G Major hexatonic (10 Note) - E3-G3 B3 C4 D4 E4 F#4 G4 B4 E5
   • E3/B Hijaz hexatonic (10 Note) - E3-B3 C4 Eb4 E4 F#4 G4 B4 C5 E5
  • Hijaz Scale:
   • A2 Hijaz (9 Note) - A2-E3 G3 A3 Bb3 C#4 D4 E4 G4
   • A2 Hijaz (9+4 Note) - A2-(C#3 D3) E3 G3 A3 Bb3 C#4 D4 E4 (F4) G4 (A4)
   • B2 Hijaz (9 Note) - B2-F#3 A3 B3 C4 Eb4 E4 F#4 A4
   • B2 Hijaz (10 Note) - B2-F#3 A3 B3 C4 Eb4 E4 F#4 A4 B4
   • C3 Hijaz (9+9 Note) - C3-(Eb3 F3) G3 Ab3 B3 C4 D4 Eb4 F4 G4 (Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5)
   • D3 Hijaz (10 Note) - D3-A3 C4 D4 Eb4 F#4 G4 A4 C5 D5
   • D3/A Hijaz (10 Note) - D3-A3 Bb3 C#4 D4 E4 F4 G4 A4 D5
   • D3 Hijaz Salatin (12 Note) - D3-G3 A3 C4 D4 Eb4 F#4 G4 A4 C5 D5 Eb5
   • E3/B Hijaz hexatonic (10 Note) - E3-B3 C4 Eb4 E4 F#4 G4 B4 C5 E5
   • G3 Hijaz (12 Note) - G3-C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5
   • G3 Hijaz (13 Note) - G3-C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5
   • G3 Hijaz (12+4 Note) - G3-(C3 D3 Eb3 F3) C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5
   • G3 Hijaz (13+4 Note) - G3-(C3 D3 Eb3 F3) C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5
  • Integral Scale:
   • F3 Integral (10 Note) - F3-C4 C#4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 C#5 Eb5
  • Klezmara Scale:
   • E3 Klezmara (11 Note) - E3-B3 E4 F4 Ab4 A4 B4 C5 D5 E5 F5
  • Kurd Scale:
   • C#3 Minor Kurd (9 Note) - C#3-Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4
   • C#3 Minor Kurd (10 Note) - C#3-Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4
   • C#3 Minor Kurd (11 Note) - C#3-Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 A4 B4
   • C#3 Minor Kurd (12 Note) - C#3-Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 A4 B4 C#5
   • D3 Minor Kurd (9 Note) - D3-A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4
   • D3 Minor Kurd (10 Note) - D3-A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5
   • D3 Minor Kurd (12 Note) - D3-A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5 D5 E5
   • D3 Minor Kurd (10+2 Note) - D3-(F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5
   • D3 Minor Kurd (9+4 Note) - D3-(F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 (C5 D5)
   • D3 Minor kurd (11+2 Note) - D3-(F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5 D5
   • D3 Minor Kurd (12+4 Note) - D3-(F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 Bb4 C5 D5 (E5 F5)
  • La Sirena Scale:
   • E3/G La Sirena (10 Note) - E3-G3 B3 C#4 D4 E4 F#4 G4 B4 E5
  • Mixolydian Scale:
   • D3 Mixolydian/A Dorian hexatonic (10 Note) - D3-A3 C4 D4 E4 F#4 G4 A4 C5 D5
  • Mystic Scale:
   • D3 Mystic (10 Note) - D3-A3 Bb3 D4 E4 F4 A4 C5 D5 E5
  • Onoleo Scale:
   • B2 Onoleo (9 Note) - B2-F#3G3 B3 Eb4 E4 F#4 G4 B4
  • Phrygian Scale:
   • C3 Minor/G phrygian (10 Note) - C3-G3 Bb3 C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5
   • E3 Minor/B Phrygian (10 Note) - E3-B3 C4 D4 E4 F#4 G4 A4 B4 D5
  • Pygmy Scale:
   • A2 Pygmy (9 Note) - A2-E3 A3 B3 C4 E4 G4 A4 B4
   • C#3 Pygmy (9 Note) - C#3-F#3 Ab3 A3 C#4 E4 F#4 Ab4 A4
   • C#3 Pygmy (9+6 Note) - C#3-(D3 E3) F#3 Ab3 A3 (B3) C#4 (D4) E4 F#4 Ab4 A4 (B4 C#5)
   • C#3 Pygmy (9+8 Note) - C#3-(D3 E3) F#3 Ab3 A3 (B3) C#4 (D4) E4 F#4 Ab4 A4 (B4) (C#5 D5 E5)
   • D3 Pygmy (10 Note) - D3-A3 C4 D4 E4 F4 A4 C5 D5 E5
   • E3 Pygmy (10 Note) - E3-A3 B3 C4 E4 G4 A4 B4 C5 E5
   • F2 Pygmy (9+3 Note) - F2-(C3 Eb3 F3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (C#5 Eb5)
   • F#2 Pygmy (9+7 Note) - F#2-(C#3 D3 E3) F#3 Ab3 A3 (B3) C#4 (D4) E4 F#4 Ab4 A4 (B4 C#5)
  • High Pygmy Scale:
   • D3 High Pygmy (11 Note) - D3-A3 D4 E4 F4 A4 C5 D5 E5 F5 A5
  • Low Pygmy Scale:
   • F2 Low Pygmy (9 Note) - F2-F3 G3/Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4
   • F2 Low Pygmy (9 Note) - F2-F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 C5
   • F2 Low Pygmy (9+4 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 Eb5)
   • F2 Low Pygmy (10+4 Note) - F2-(C#3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (Eb5 F5)
   • F2 Low Pygmy (9+7 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 C#5 Eb5 F5 G5)
   • F2 Low Pygmy (9+8 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 C#5 Eb5 F5)
   • F2 Low Pygmy (12+5 Note) - F2-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (C#5) Eb5 F5 G5
   • F3 Low Pygmy (10 Note) - F3-G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5
   • F3 Low Pygmy (10+2 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5
   • F3 Low Pygmy 16 Note (12+4 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 ( Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (C#5) Eb5 F5 G5
   • F3 Low Pygmy 19 Note (12+7 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 F5 G5 (Ab5 Bb5 C6)
   • F3 Low Pygmy 20 Note (12+8 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 FS G5 (G5 Ab5 Bb5 C6)
  • Raga Desh Scale:
   • A2 Raga Desh (9+5 Note) - A2-(C#3) E3 G3 (Ab3) A3 (B3) C#4 D4 (Eb4) E4 G4 (Ab4) A4
  • Romanian Scale:
   • E3/A Romanian Hijaz (10 Note) - E3-A3 B3 C4 Eb4 E4 F#4 G4 A4 B4
  • Sabye Scale:
   • D3 Sabye (10+2 Note) - D3-(E3 F#3)G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
   • D3 Sabye (11+2 Note) - D3-(E3 F#3) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4 C#5
   • E3 SaByeD (9 Note) - E3-A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 B4
  • Salatin Scale:
   • D3 Hijaz Salatin (12 Note) - D3-G3 A3 C4 D4 Eb4 F#4 G4 A4 C5 D5 Eb5
   • D3 Salatin (10 Note) - D3-G3 A3 C4 D4 Eb4 F4 G4 A4 C5
  • Silas Scale:
   • E3 Minor Silas (10 Note) - E3-A3 B3 D4 E4 F#4 G4 B4 D5 E5
  • Ysha Savita Scale:
   • C#3 Ysha Savita (10 Note) - C#3-Ab3 C4 C#4 Eb4 F4 F#4 Ab4 C5 C#5
   • C#3 Ysha Savita (10 Note) - C#3-Ab3 C4 C#4 Eb4 F4 F#4 Ab4 C5 C#5
  • B2:
   • B2 (9+6 Note) - B2-(C#3 D3 E3) F#3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 G4 (A4 B4 C#5)
  • C#3:
   • C#3 Minor (12+4 Note) - C#3-(E3 F#3) Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 (A4) B4 (C#5) Eb5 E5
   • C#3 Minor (10+4 Note) - C#3-(E3 F#3) Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 (A4) B4 (C#5)
   • C#3 Minor (9+7 Note) - C#3-(E3 F#3) Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 (A4 B4 C#5 Eb5 E5)
   • C#3 Minor (10+6 Note) - C#3-(E3 F#3) Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4 (A4) B4 (C#5 Eb5 E5)
  • C3 Major:
   • C3 Major (12 Note) - C3-C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5
   • C3 Major (9+1 Note) - C3-(F3) G3 A3C4 D4 E4 G4 A4 C5
   • C3 Major (9+2 Note) - C3-(A3 B3) C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5
   • C3 Major(10+2 Note) - C3-(A3 B3) C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5
   • C3 Major (11+2 Note) - C3-(A3 B3) C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5
  • D3 Major:
   • D3 Major(9 Note) - D3-G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4
   • D3 Major(10 Note) - D3-G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
   • D3 Major(10+2 Note) - D3-(C#3 E3) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
   • D3 Major(10+4 Note) - D3-(C#3 E3) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4 (C#5 D5)
   • D3 Major(10+2 Note) - D3-(E3 F#3 ) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
   • D3 Major(10+4 Note) - D3-(E3 f#3) G3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4 (C#5 D5)
  • D3 Minor:
   • D3 Minor (12+2 Note) - D3-(F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4C5 D5 E5
   • D3 Minor (12+3 Note) - D3-(E3 F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5 D5 E5
   • D3 Minor (12+4 Note) - D3-(C3 E3 F3 G3) A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5 D5 E5
  • E3 Major:
   • E3 Major (9 Note) - E3-Ab3 A3 B3 E4 F#4 Ab4 A4 B4
  • E3:
   • E3 (11 Note) - E3-Ab3 A3 B3 C#4 Eb4 E4 F#4 Ab4
   • E3 (9+4 Note) - E3-(D3 F#3) G3 B3 C#4 D4 E4 F#4 G4 B4 (C#5 D5)
  • E3 Minor:
   • E3 Minor (15+2 Note) - E3-(G3 A3) B3 C4 D4 E4 #F4 G4 A4 B4 D5 E5 #F5 G5 A5 B5
  • F3:
   • F3 (12+2 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 F5 G5
   • F3 (13+2 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 F5 G5 Ab5
  • F#3:
   • F#3 AkePygnox (10 Note) - F#3-Ab3 A3 C#4 D4 E4 F#4 Ab4 A4 C#5
   • F#3 (12+4 Note) - F#3-(D3 E3) Ab3 A3 (B3) C#4 (D4) E4 F#4 Ab4 A4 B4 C#5 D5 E5
   • F#3 (12+6 Note) - F#3-(D3 E3) Ab3 A3 (B3) C#4 (D4) E4 F#4 Ab4 A4 (B4) C#5 (D5) E5 F#5 Ab5

  211 προϊόντα