Συλλογή: Low Pygmy Scale Handpan Drums

Low Pygmy (MINOR):

 • Pentatonic version of a minor scale.
 • It has its root note on the Ding, and then a major 2nd, its minor 3rd, perfect 5th and minor 7th.
 • A deeper variation of the "Pygmy", starting at the second in the ring around the Ding. This requires a different way of playing, which in our eyes is especially suitable for melodic playing. We recommend it to advanced players.
 • Low Pygmy Scale:
  • F2 Low Pygmy (9 Note) - F2-F3 G3/Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4
  • F2 Low Pygmy (9 Note) - F2-F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 C5
  • F2 Low Pygmy (9+4 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 Eb5)
  • F2 Low Pygmy (10+4 Note) - F2-(C#3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (Eb5 F5)
  • F2 Low Pygmy (9+7 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 C#5 Eb5 F5 G5)
  • F2 Low Pygmy (9+8 Note) - F2-(C3 Eb3) F3 G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 (C5 C#5 Eb5 F5)
  • F2 Low Pygmy (12+5 Note) - F2-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (C#5) Eb5 F5 G5
  • F3 Low Pygmy (10 Note) - F3-G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5
  • F3 Low Pygmy (10+2 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5
  • F3 Low Pygmy 16 Note (12+4 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 ( Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 (C#5) Eb5 F5 G5
  • F3 Low Pygmy 19 Note (12+7 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 F5 G5 (Ab5 Bb5 C6)
  • F3 Low Pygmy 20 Note (12+8 Note) - F3-(C#3 Eb3) G3 Ab3 (Bb3) C4 (C#4) Eb4 F4 G4 Ab4 C5 Eb5 FS G5 (G5 Ab5 Bb5 C6)

9 προϊόντα