Συλλογή: Hijaz Scale Handpan Drums

 • Hijaz Scale:
  • A2 Hijaz (9 Note) - A2-E3 G3 A3 Bb3 C#4 D4 E4 G4
  • A2 Hijaz (9+4 Note) - A2-(C#3 D3) E3 G3 A3 Bb3 C#4 D4 E4 (F4) G4 (A4)
  • B2 Hijaz (9 Note) - B2-F#3 A3 B3 C4 Eb4 E4 F#4 A4
  • B2 Hijaz (10 Note) - B2-F#3 A3 B3 C4 Eb4 E4 F#4 A4 B4
  • C3 Hijaz (9+9 Note) - C3-(Eb3 F3) G3 Ab3 B3 C4 D4 Eb4 F4 G4 (Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5)
  • D3 Hijaz (10 Note) - D3-A3 C4 D4 Eb4 F#4 G4 A4 C5 D5
  • D3/A Hijaz (10 Note) - D3-A3 Bb3 C#4 D4 E4 F4 G4 A4 D5
  • D3 Hijaz Salatin (12 Note) - D3-G3 A3 C4 D4 Eb4 F#4 G4 A4 C5 D5 Eb5
  • E3/B Hijaz hexatonic (10 Note) - E3-B3 C4 Eb4 E4 F#4 G4 B4 C5 E5
  • G3 Hijaz (12 Note) - G3-C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5
  • G3 Hijaz (13 Note) - G3-C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5
  • G3 Hijaz (12+4 Note) - G3-(C3 D3 Eb3 F3) C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5
  • G3 Hijaz (13+4 Note) - G3-(C3 D3 Eb3 F3) C4 D4 Eb4 F4 G4 Ab4 B4 C5 D5 Eb5 F5 G5

21 προϊόντα